(+84)70.254.3333

Fanpage

Zalo

GIỚI THIỆU
Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Lâm Nguyên thành lập ngày 13 tháng 03 năm 2020, tại địa chỉ Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Hải Sơn, Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM NGUYÊN